نرم افزار دفتر وکالت پرقو

;

نرم افزار دفتر وکالت پرقو

دانلود کاتالوگ دانلود نرم افزار
 • امکان فایل بندی پرونده ها در سه سطح
 • سهولت تشکیل انواع پرونده ها در سیستم
 • کنترل کامل دسترسی ها در پرونده
 • تجمیع کل پرونده موکل(مستندات،مشخصات،مالی،اوراق و ...) به یک فایل PDF
 • امکان جستجو در قسمتهای محتلف پرونده با قابلیت جستجو در محتویات اوراق پرونده
 • امکان کار گروهی یک یا چند وکیل/کارشناس روی یک پرونده
 • امکان آرشیو اسناد پرونده ها در نرم افزار بدون محدودیت حجمی
 • امکان اضافه یا ویرایش نمودن اوراق قضایی، نامه ها یا قرادادهای تیپ در نرم افزار
 • امکان نمایش تصویر موکل روی فایل موکل جهت شناسایی سریعتر
 • تهیه برچسب از پرونده
 • امکان اسکن مستقیم اسناد به داخل پرونده
 • امکان کپی/انتقال(Copy/Paste) پرونده از یک فایل به فایل دیگر
 • امکان تشکیل پرونده از یک پرونده دیگر با انتقال اطلاعات پرونده
 • امکان مشاهده پرونده های مرتبط
 • امکان مرتبط کردن پروند ه های مرتبط به یکدیگر
 • امکان قفل پرونده جهت کار روی پرونده بصورت مستقل
 • مدیریت کامل مالی پرونده با امکان ارسال به اکسل(Excel)
 • ثبت تمامی اقدامات و اوقات پرونده در برنامه همراه با ضمایم مربوطه
 • یاد آوری خودکار اقدامات در سیستم
 • دارای ماژول مستقل و قابل نصب در محیط ورد
 • طراحی بی نظیر در اواراق قضایی
 • سهولت تایپ اوراق قضایی در محیط Word
 • عدم نیاز به تنظیمات زمانبر مانند تنظیم اوراق از بالا، راست یا تنظیم فیلدها و یا فونت ها
 • استفاده از امکانات کامل آفیس در نرم افزار
 • امکان استفاده از اوراق قضایی تیپ
 • دارای بانک اطلاعاتی انواع دادخواستها، شکوائیه ها با قابلیت جستجو
 • امکان طراحی اوراق /قرارداد/نامه های تیپ جدید و افزودن به سیستم
 • امکان چاپ روی فرم های قضایی /سربرگ و ...
 • امکان ذخیره اوراق در دیسک
 • امکان تبدیل اوراق به فرمتPDF
 • امکان ایجاد بانک اسناد تیپ(مانند قراردادهای تیپ داخلی یا نامه های داخلی و ...)
 • دارای بانک اواراق قضایی تیپ
 • دارای بانک صورتجلسات تیپ شرکتها
 • امکان طبقه بندی نمودن اسناد تیپ در یک ساختار درختی چند سطحی
 • امکان جستجو از محتویات مستندات تیپ
 • امکان ویرایش اوراق در محیط آفیسِ نرم افزار
 • امکان حذف و اضافه نمودن اسناد تیپ
 • سادگی کامل در اضافه و حذف اسناد تیپ با استفاده از کشیدن و انداختن اسناد با ماوس