سیستم اطلاعات جغرافیایی

سیستم web gis

سیستم وب gis

سیستم تحت وب اطلاعات جغرافیایی

سیستم مسیریابی

سامانه اطلاعات مکانی

سامانه تحت وب اطلاعات مکانی

سامانه زیر ساخت مکانی SDI

وب سرویس مکانی

WFS WMS WMTS SDI

استاندارد OGC

تحلیل مکانی

جستجوی مکان

;

سیستم اطلاعات جغرافیایی- Web GIS

دانلود کاتالوگ
 • مدیریت متادیتا لایه های وکتوری و رستری
 • نمایش آنلاین نقشه های متن باز و تصاویر ماهواره ای در زمینه لایه ها
 • امکان جستجو براساس تمام فیلدهای انتخابی ادمین برای لایه ها
 • دسترسی به فرایندهای ماجول های سیستم از طریق WebGIS
 • مدیریت کامل کاربران و گروه ها و نقش ها
 • مدیریت امنیت ورود به سیستم به روشهای استاندارد
 • پیاده سازی سیستم در سطوح مختلف
 • تعریف سطوح دسترسی کاربران به بخش های مختلف و لایه ها
 • مدیریت کلیه log های ورود و خروج و عملیات در سیستم
 • داشتن ابزارهای استاندارد (ویرایشی – انتخابگرها – فاصله یابی ها-مختصات یابی ) و مجوز دهی ابزارها برای کاربران متناسب با مسئولیت شان
 • قابلیت آنالیزهای مکانی روی یک یا چند لایه
 • تعریف ساختارلایه ها بصورت طبقه بندی شده و امکان منطقه بندی لایه ها
 • امکان اضافه نمودن لایه جدید درساختار ویا ویرایش مشخصات و متادیتای مربوطه
 • دارای گزارش ساز بر اساس Word Template
 • دارای گزارشات استاندارد پر کاربرد در سیستم
 • دارای ورود و خروج داده های توصیفی و مکانی به صورت یکجا به سیستم
 • انتخاب عوارض با روش های مختلف و مشاهده اطلاعات توصیفی آنها
 • جستجوی توصیفی پیشرفته و مشاهده نتایج روی نقشه
 • امکان مدیریت ورژن و سابقه ویرایش عوارض و لایه ها
 • امکان ورود موقت فایل های SHP و در صورت نیاز ورود به یک لایه با مپینگ یکسان
 • یکپارچه با فرم و فرایند ماجول های داخل سیستم
 • اتصال یک مرحله از فرایند ماجول های کاربردی به یک نقشه
 • امکان تعیین حد آستانه برای فیلدهای توصیفی
 • امکان ایجاد محدودیت در نمایش قسمتی از یک لایه برای کاربران خاص
 • امکان تهیه فرم توصیفی دوره ای برای لایه های اطلاعاتی که در یک دوره خاص باید ورود اطلاعات شوند
 • امکان جستجو واخذ خروجی از متا دیتا برای لایه ها
 • امکان فراپیوند به تصاویر و سایتها از طریق هر فیلد ازاطلاعات توصیفی
 • امکان افزودن عوارض خطی، نقطه ای و چند ضلعی به صورت دادن مختصات ویا کلیک روی نقشه
 • امکان تولید گزارش پویا توسط مدیر سیستم و جانمایی آن در منوهای کرکره ای بر اساس سطوح دسترسی
 • امکان طراحی نمودار بر اساس فیلدهای مختلف به عنوان پارامترهای نمودار توسط مدیر سیستم
 • امکان تولید نقشه های موضوعی
 • سمبل گذاری لایه ها به صورت نرمال یا طبقه بندی رنگ بر اساس یک فیلد
 • تعبیه ابزارهای انتخاب عوارض با استفاده از توابع مکانی(intersect, contain,.….)
 • امکان Import و Export لایه جدید روی وب
 • استخراج مختصات نقاط با کلیک روی نقشه
 • امکان ترسیم عوارض مختلف مکانی و هنگام اندازه گیری مساحت، محیط
 • امکان اخذ خروجی مکانی و توصیفی از عوارض انتخاب شده
 • امکان جستجو بر اساس مختصات(go to xy)
  تدوین استانداردهای سازمان مطابق با استانداردOGC
 • تهیه و تدوین مدل مفهومی داده ها
 • تهیه و تدوین استانداردهای مرتبط با فراداده مکانی
 • تهیه و تدوین دستورالعمل، تولید، ویرایش و بهنگام سازی داده های فراسازمانی
 • تهیه و تدوین پایگاه اطلاعات مکانی موجود سازمان
  طراحی معماری شبکه دسترسی داده مکانی
 • تعیین ارتباط اطلاعات مکانی و گردش اطلاعاتی بین بخش های داخلی سازمان و خارج از سازمان
 • اتصال به سایر سیستم‌های سازمان در صورت نیاز و داشتن سرویس استاندارد
 • جمع آوری و آماده سازی اطلاعات مکانی و توصیفی
 • ایجاد کاتالوگ سرور سازمانی (اطلاعات مکانی سازمانی)
 • تهیه لیست برنامه های کاربردی سازمان در بخشهای مختلف (ماجول ها)
  راه اندازی سرویس مکانی استاندارد OGC

  مرحله اول ایجاد و ارائه خدمات اطلاعات مکانی، بدین شکل خواهد بود که اطلاعات مکانی مورد نیاز و موجود سازمان براساس شرح وظائف سازمانی آن مورد شناسایی قرار گرفته و از طریق سرور اطلاعات مکانی به صورت سرویس های استاندارد OGC در فضای وب قرار گیرد. در واقع سازمان با استفاده از یک سرور اطلاعات مکانی و تبدیل لایه های اطلاعات مکانی خود به سرویس های مکانی، وارد فضای وب در محیط زیر ساخت داده‌های مکانی (SDI ) میشود.

  در این مرحله علاوه بر شناسایی لایه های اطلاعاتی موردنیاز سازمان مناسب با وظایف سازمانی، طبقه بندی اطلاعات مکانی شامل: گروه بندی لایه های مکانی، تعیین سطوح دسترسی، بهینه سازی لایه ها و دریافت اطلاعات از طریق سرویسهای WMTS ,WFS،WMS مورد انتظار میباشد.

  راه اندازی کاتالوگ سرویس

  کلیه لایه های اطلاعات مکانی دارای فراداده میباشند، که شامل اطلاعات توضیحی مربوط به متولی لایه، مقیاس لایه ، تاریخ ایجاد لایه، روش ایجاد لایه و همچنین اطلاعات توصیفی که جزئی از اطلاعات مکانی میباشد. برای تعامل بین سرور های مکانی، به این مجموعه فراداده نیاز میباشد، شاید بتوان گفت که اولین گام برای ایجاد زیر ساخت داده‌های مکانی (SDI) ایجاد کاتالوگ سرویس است. لذا باید لیست و فهرست موجودی اطلاعات مکانی را بصورت یک سرویس فراداده استانداردی که در همه دنیا شناخته شده است، تدوین نمود.