سیستم جامع حقوقی ( دعاوی ، مجلس ، قراردادها و املاک )

سیستم قرارداد

سیستم املاک

سیستم مجلس

سیستم دعاوی

نرم افزار املاک

نرم افزار مجلس

نرم افزار دعاوی

نرم افزار دعاوی حقوقی

سیستم جامع حقوقی

سامانه حقوقی

سیستم حقوقی بانک

;

سیستم جامع حقوقی آرمکس

دانلود کاتالوگ
برخی از مشتریان
تامین اجتماعی بانک مهر اقتصاد سازمان منطقه آزاد کیش سازمان منطقه آزاد ماکو سازمان انتقال خون شرکت راه آهن شرکت توسعه زیر ساخت حمل و نقل کشور
 • مدیریت اطلاعات اصلی پرونده های دادگستری، دیوان و شبه قضایی و غیر قضایی در سیستم به همراه ضمایم به صورت آرشیو الکترونیکی
 • داشتن طبقه بندی اسناد برای هر پرونده و بر اساس موضوعات مرتبط پرونده
 • امکان ثبت و ویرایش اطلاعات اصلی پرونده اعم از عنوان، تاریخ تشکیل، شماره پرونده، مرحله پرونده(بدوی، تجدیدنظر، طرق فوق العاده)، طبقه بندی موضوع دعوی، ارزش ریالی، نوع پرونده(حقوقی و کیفری) ،مرجع رسیدگی و شعبه مربوطه
 • مدیریت اطلاعات دادخواست اعم از نوع دادخواست (بدوی، تجدیدنظر، فرجام خواهی، اعتراض ثالث، اعاده دادرسی و...) مشخصات و آدرس خواهان و خوانده، شرح خواسته، تاریخ و شماره دادخواست، مهلت تهیه لایحه (برای دادخواست های ورودی)
 • مدیریت اطلاعات لوایح اعم از متن لایحه و شماره و تاریخ لایحه
 • به اشتراک گذاری لوایح مهم برای مشاهده کارشناسان جهت استفاده بعدی
 • جستجو از لوایح قبلی و امکان کپی نمودن متن آنها برای لوایح جدید
 • مدیریت اطلاعات دادنامه اعم از شماره و تاریخ دادنامه، مرجع صادرکننده، تاریخ ابلاغ، خلاصه رای، نتیجه دادنامه (له و علیه و دستور موقت)، نوع دادنامه(حکم، قرار، گزارش اصلاحی)، مهلت تجدیدنظ
 • به اشتراک گذاری دادنامه های مهم جهت مشاهده کارشناسان حقوقی
 • مدیریت اطلاعات اخطاریه اعم از موضوع اخطار (حضور در جلسه رسیدگی، واریز هزینه کارشناسی، رویت نظریه کارشناسی، رفع نقص، حضور جهت ادای توضیحات، تسریع در ارسال لایحه، تسریع در ارسال پرونده و مستندات، اجرای حکم، اجرای قرار) تاریخ ابلاغ، آخرین مهلت اقدام، تاریخ و شماره نامه مربوطه
 • مدیریت اطلاعات در گزارش جلسات دادرسی مانند تاریخ و ساعت و محل جلسه، خلاصه تصمیمات جلسه و تاریخ استمهال
 • مدیریت اطلاعات در گزارش مراجعه به مراجع قضایی و غیر قضایی (غیر از جلسات دادرسی) مانند تاریخ مراجعه، مرجع قضایی (دیوان عدالت اداری، دادگستری، دادسرا، شورای حل اختلاف، ادارات کار، کمیسیون ها و شهرداری، تعزیرات حکومتی، مالیاتی، سایر مراجع، دادگاههای انتظامی، نظام پزشکی) علت مراجعه، نتیجه مراجعه
 • مدیریت اطلاعات در گزارش هزینه دادرسی شامل، تاریخ، نوع هزینه (هزینه ابطال تمبر در مرحله بدوی، تجدیدنظر، طرق فوق العاده، هزینه کارشناسی، هزینه اوراق، قرار، اظهارنامه، حق الوکاله، ایاب و ذهاب) ، مبلغ، مرحله رسیدگی
 • مدیریت اطلاعات در گزارش مکاتبات و استعلامات مرتبط شامل شماره و تاریخ نامه صادره یا وارده، گیرنده و فرستنده و متن نامه و مهلت پیگیری
 • مدیریت اطلاعات در گزارش اظهارنامه شامل مشخصات اظهار کننده، مخاطب، موضوع و خلاصه اظهارات
 • مدیریت اطلاعات درگزارش اقدامات متفرقه شامل تاریخ، موضوع،شرح اقدام متفرقه در مورد یک پرونده
 • مدیریت اطلاعات در گزارش ماموریت شهرستان شامل تاریخ و محل و علت ماموریت بهمراه گزارش ماموریت
 • مدیریت اطلاعات در گزارش پرونده های هیئت عمومی (ابطال مصوبات ، بخشنامه ها، و دستورالعمل ها) شامل شماره کلاسه پرونده در هیئت تخصصی و عمومی، مشخصات مصوبه مورد اعتراض، حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت با آن شده است، دلایل و مستندات و دفاعیات
 • مدیریت اطلاعات در گزارش پرونده های اجراییات شامل اجرای اسناد لازم الاجرا (ملک و چک)، اجرای احکام دادگستری
 • مدییریت اطلاعات در گزارش بازدید از واحدهای حقوقی مناطق یا استان ها (در صورت وجود) و ثبت گزارش بازدید به همراه امتیاز دهی با استناد به شاخص های ارزیابی
 • امکان جستجو بر اساس تمام فیلدهای پرونده ها و اسناد زیر مجموعه آنها
 • امکان گزارشگیری در محدوده تاریخ برای کلیه اسناد (مثلا در محدوده تاریخ مشخص کلیه آرای له سازمان با موضوع دعوی مشخص)
 • گزارشات و آمار دادنامه های ابلاغی (دادگستری و دیوان) آمار موضوعی دعوی، آمار اجراییات
 • و ...
 • تشکیل بانک اطلاعاتی مشاورین، پیمانکاران و تامين کنندگان
 • آرشیو الکترونیکی اسناد قراردادها
 • امکان طراحی گردش کار برای امضا و یا تایید قرارداد
 • نگهداری الگو های قراردادهای مختلف برای تهیه سریع قرارداد
 • ثبت قوانین و مقررات و بخشنامه های داخلی و کشوری در ارتباط با موارد معاملاتی و حقوقی قراردادها
 • تعریف جداول پایه مختلف برای کمبو باکس ها(فیلدهای باز شونده) و ارتباط آن‌ها با همدیگر
 • تنظیم هشدارهای زمانی جهت آیتم های قرارداد مانند تاریخ پایان قرارداد، تاریخ شروع و خاتمه پشتیبانی
 • مدیریت مکاتبات و صورتجلسات با پیمانکار یا مشاورین.
 • مدیریت اسناد مربوط به انواع ابلاغ ها و الحاقیه ها و متمم ها و افزایش و کاهش قرارداد.
 • امکان تعریف پروژه و قابلیت اتصال قرارداد ها به پروژه مربوطه
 • تعیین سطح دسترسی برای هر قرارداد
 • امکان تعریف نحوه ی انتخاب پیمانکار نظیر مناقصه، مزایده، ترک تشریفات، واگذاری و …
 • گزارشگیری آماری و تفصیلی از قراردادها بر اساس فیلدهای قرارداد
 • داشبرد مدیریتی برای مشاهده خلاصه تعدادی و ریالی و وضعیت قراردادها
 • ثبت موارد بودجه و اعتبارات و تعیین اعتبار مصرفی برای هر قرارداد
 • ثبت پیمان بر اساس گردش کار و یا بدون گردش کار
 • گروه بندی قراردادها به درآمدی و هزینه ای
 • امکان ثبت مکاتبات مرتبط با قراردادها با مراجع ذیربط
 • امکان ثبت اطلاعات مربوط به دعوتنامه ها،ثبت در سامانه تدارکات دولت و پایگاه ملی قراردادها.
 • امکان ثبت ضمانت نامه‌ های مربوط به قرارداد
 • امکان ثبت خلاصه مراحل قبل از عقد قرارداد(مناقصه مزایدات)
 • امکان ثبت شرکت کنندگان در مناقصه و قیمت های مربوطه
 • امکان ثبت برنده های اول و دوم و اطلاعات مربوط به آگهی ها
 • امکان لینک به ماجول حقوقی برای دعاوی مربوط به قرارداد
 • امکان ثبت مشکلات اجرایی قرارداد
 • امکان ثبت مراحل پیشرفت قرارداد به صورت درصدی در تاریخ خای مختلف
 • امکان ثبت هزینه‌ها و یا صورت وضعیت‌های قرارداد
 • امکان گزارش گیری از هزینه‌ها و درآمدهای قراردادهای هزینه ای و درآمدی
 • طبقه بندی قرارداد به انواع مختلف و گزارش بر اساس آن‌ها
 • امکان تعیین ناظر و بهره بردار برای قرارداد
 • امکان ثبت اقدام‌های متفرقه مربوط به هر قرارداد
 • امکان ثبت مکاتبات و صورتجلسات مربوط به قرارداد
 • امکان ثبت انواع الحاقیه های مهم ازقبیل اقاله و فسخ
 • امکان دریافت و ارایه اطلاعات قرارداد به سایر سامانه های سازمان از طریق وب سرویس
 • امکان ایجاد فرایندهای واگذاری زمین
 • دارای فرم‌های مختلف مربوط به مستندسازی املاک و مستغلات سازمان
 • دارای فرم‌های مختلف مربوط به مستندسازی املاک قابل واگذاری
 • ثبت کلیه مراحل مربوط به واگذاری زمین از درخواست تا مرحله ساخت
 • ثبت اطلاعات مربوط به پروانه های ساختمانی و گواهی ها مانند پایان کار و غیره
 • ثبت مکاتبات و صورتجلسات اعم از دعوتنامه و صورتجلسه تحویل زمین و غیره
 • ثبت گزارش بازدید از پروژه ها شامل اطلاعات توصیفی و تصاویر پیشرفت پروژه ها
 • قابلیت اتصال به سیستم قراردادها جهت عقد قرار داد با سرمایه گذارها
 • دارای سیستم اطلاعات مکانی برای نمایش کلیه املاک سازمان یا واگذاری در روی نقشه
 • دارای امکانات گسترده WEB GIS برای کار با لایه‌های اطلاعات مکانی
 • دسترسی به امکلاک در نقشه از طریق جستجوی اطلاعات توصیفی آن و برعکس
 • امکان ثبت نقشه های طرح جامع و هم پوشانی آن با املاک
 • امکان ارسال پیامک به ذینفعان فرایندهای املاک
 • قابلیت تعریف و ثبت مناطق جغرافیایی و واحدهای سازمانی و انواع امکانات کاربری, سند, تاسیسات ,قراداد کارشناسی , انواع بهسازی , ارزیابی ,سقف, اسکلت و ...
 • تعریف اشخاص حقیقی حقوقی به عنوان سرمایه گذار و یا طرف قرارداد
 • تعریف انواع گروههای کاربری و کاربران و تعیین سطح دسترسی گروهها برای هر فرم
 • تعریف ویوهای مختلف برای املاک و اختصاص آن برای کاربر مورد نظر(دسترسی کاربران به املاک)
 • قابلیت ثبت انواع ملک با وضعیتهای مختلف ملکی و قراردادهای مربوط به هر کدام و همچنین تراکنشهای ملکی ,مشتمل بر : انشعابات ,تاسیسات ,امکانات , طبقات ,واحدها , مدارک بهسازی و نوسازی , کارشناسی ملک, بیمه ,حوادث و مزایده
 • ثبت اطلاعات مختلف برای وضعیت ملکاز قبیل بفروش رسیده , استیجاری , بهسازی و نوسازی
 • تعریف امضا کنندگان در فرمها در فرایند های واگذاری
 • آلارم بیمه و قراردادها با توجه به تنظیم زمانی تعریف شده در تنظیمات کنترلی
 • قابلیت ثبت اطلاعات مربوط به توقیف و رفع توقیف املاک بر مبنای مکاتبه بانکی و قضایی
 • قابلیت ثبت موارد مربوط به اخذ تسهیلات بانکی برای املاک
 • قابلیت تعریف فرمت شماره گذاری املاک
 • امکان ثبت و مشاهده کلیه عملیات کاربران در سیستم توسط هر فرد با قید تاریخ و زمان
 • امکان گزارشگیری و آمار دهی به تفکیک وضعیت املاک در بازه تاریخی
 • امکان محاسبه قیمت ملک بر اساس متراژ و فی متری داده شده
 • امکان گزارشگیری از تاریخچه تغییر و تحولات ملک
 • بانک اطلاعاتی نمایندگان مجلس در دوره های مختلف
 • قابلیت ایمپورت نمایندگان دوره جاری
 • مدیریت مکاتبات با نمایندگان مجلس(نام نماینده، متقاضی، موضوع، نوع پی نوشت، نام کارشناس ارجاع شده و...)
 • ارسال نامه نماینده به مراکز ارجاع و پیگیری آن تا حصول نتیجه
 • تهیه و ارسال اتوماتیک نامه پیرو در صورت عدم دریافت پاسخ از طرف گیرنده نامه
 • ثبت پاسخ‌های دریافتی از مراکز ارجاع
 • ثبت ملاقات ها و صورتجلسات با نمایندگان
 • امکان مشاهده نامه های در دست اقدام، نامه های در دست مراکز ارجاع کارشناسان
 • امکان جستجو در قسمت های مختلف بخصوص نامه های نمایندگان و ارجاعات
 • امکان تهیه گزارشات متنوع شامل:گزارش در دست اقدام کارشناسان،گزارش مکاتبات نمایندگان،میانگین زمان پاسخگویی
 • دارای ماجول طراحی انواع نمودار دلخواه توسط ادمین سیستم
 • ثبت و تشکیل بانک کمسیون ها و فراکسیون های مجلس
 • ثبت و امکان گزارش از جلسات مربوط به وزارتخانه در کمیسیون های دولت و مجلس
 • ثبت و گزارشگیری از تذکرات و سولات مرتبط با وزارتخانه
 • ثبت و گزارش از تعداد و درصد شرکت کارشناسان سازمان در جلسات کمیسیون های دولت و مجلس
 • ثبت و گزارش از تعداد و زمان ملاقات های حضوری نمایندگان با مقامات عالی رتبه سازمان
 • مدیریت اطلاعات مواد ۴۵و ۲۳۶ و تحقیق و تفحص و استیضاح
 • امکان بار گذاری و استفاده از فایل صوتی در مورد نطق های مجلس
 • مدیریت اطلاعات طرح و لوایح مجلس
 • مدیریت مراحل مربوط به طرح و لوایح شامل میزان ارتباط با وزارتخانه، نوع شور، فوریت، تارخ وصول و کمسیون های ارجاعی فرعی و اصلی و تاریخ های تصویب و موارد شورای نگهبان و…
 • مدیریت مکاتبات و جلسات مربوط به طرح و لوایح
 • مدیریت اطلاعات گزارش های کمسیون های مختلف مجلس
 • مدیریت اطلاعات پیشنهادات دولت شامل وضعیت پیشنهاد و تاریخ ها و کمسیون های مربوطه و ابلاغ ها و مصوبه هیئت وزیران
 • مدیریت مکاتبات و جلسات مربوط به پیشنهادات دولت
 • دارای اطلاعات پایه اعضای کمسیون ها و هییت رییسه و نایب و سایر اعضا.
 • امکان بارگذاری تصاویر نمایندگان به همراه پیشوندهای دکتر، مهندس ، حجه الاسلام و ..
 • آمارهای متنوع و کاربردی پیش‌فرض از سیستم و امکان ساخت نمودارها توسط کاربران مجاز
 • مدیریت چارت سازمانی امور مجلس وزارتخانه
 • مدیریت گروه‌ها و کاربران و نقش های معاونت
 • مدیریت مجوز دهی به بخش‌های مختلف برنامه با استفاده از نقش‌ها
 • مدیریت اطلاعات مربوط به کمسیون اصل نود
نمونه عناوین گزارش‌های امور مجلس
 • نامه هاي در دست اقدام جهت بررسي پيروها
 • ميانگين مكاتبات نمايندگان
 • ميانگين زمان پاسخگويي به مكاتبات نمايندگان
 • ميانگين زمان پاسخ دهي موضوعات
 • ميانگين زمان پاسخ دهي مراكز ارجاع
 • ميانگين زمان پاسخ دهي كارشناسان - روز
 • ميانگين زمان پاسخ دهي پي نوشت ها
 • مكاتبات در دست اقدام نمايندگان محترم مجلس بر حسب تاريخ وصول كارشناس با دفتر امورمجلس
 • مراحل رسيدگي به طرحها و لوايح مرتبط با سازمان به تفكيك نتيجه
 • مراحل رسيدگي به طرحها و لوايح مرتبط با سازمان به تفكيك طرح ها و لوايح
 • گزارش نامه هاي نمايندگان به تفكيك محل ارجاع
 • گزارش نامه هاي نمايندگان بر حسب تاريخ نامه نماينده به تفكيك نماينده
 • گزارش نامه هاي مثبت نمايندگان
 • گزارش نامه هاي كل نمايندگان
 • گزارش موضوعي نامه نمايندگان
 • گزارش ليست ملاقات فردي نمايندگان
 • گزارش طرح ها و لوايح مرتبط با سازمان در مجلس شوراي اسلامي
 • گزارش شكايات واصله از كيمسيون اصل نود قانون اساسي در چند دوره مجلس
 • گزارش جزئیات پاسخگويي به مكاتبات نمايندگان
 • گزارش تذكرات و سوالات و پي نوشتها به تفكيك محل ارجاع
 • گزارش پيشنهادات دولت
 • گزارش پاسخگويي به مكاتبات نمايندگان
 • گزارش بازديدهاي انجام شده توسط كميسيون هاي مجلس و حضور مديرعامل و معاونين و مديران در مجلس
 • گزارش اطلاعات طرح و لايحه
 • گزارش آماري تعداد نامه ها به تفكيك كارشناس
 • گزارش آمار كلي نامه هاي نمايندگان
 • سوالات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از وزير در خصوص موارد مرتبط با سازمان
 • در دست اقدام هر كارشناس در بازه تاريخي
 • در دست اقدام مراكز اجرا در بازه تاريخي
 • جزئيات نامه هاي مثبت نمايندگان (بر اساس نماينده)
 • جزئيات نامه هاي مثبت نمايندگان
 • تعداد نامه هاي نمايندگان بر اساس نتيجه نامه