سیستم مدیریت شبکه فیبر نوری

طراحی شبکه فیبر نوری

طراحی شبکه fttx

سیستم fttx

سیستم شبکه fttx

سیستم دستور مداری work order

مدیریت دارایی ها asset management

نرم افزار شبکه فیبر

سیستم شبکه فیبر نوری

سیستم شبکه فیبر

سیستم شبکه FTTH

;

نرم افزار مدیریت شبکه فیبر نوری

دانلود کاتالوگ
برخی از مشتریان
شهرداری تهران شهرداری اصفهان
 • مدیریت اطلاعات مربوط به بسترهای شبکه، شامل لایه‌های کانال (داکت و سابداکت)، میکروداکت ها و حوضچه ها و هند هول ها و وساختمان ها.
 • مدیریت اطلاعات اجزای پسیو شبکه Outdoor شامل لایه‌های کابل، مفصل، کابینت
 • مدیریت اطلاعات اجزای پسیو شبکه Indoor شامل اتاق‌ها وکابینت ها و پچ پنل ها (ODF/OCDF)
 • مدیریت اطلاعات اجزای اکتیو و تجهیزات مانند سویچ ها و دستگاه‌های DWM
 • مدیریت اطلاعات سرویس گیرندگان شامل مشتریان و دستگاه‌ها (مشتریان، دکل ها، دوربین های مدار بسته)
 • ایجاد ارتباطات بین پورت های پچ پنل ها و هم چنین تجهیزات در محیط گرافیکی و شماتیک بصورت Drag&Drop
 • طراحی ارتباط بین کرهای فیبرها در مفصل ها (ماتریس اتصالات) در محیط گرافیکی و شماتیک بصورت Drag&Drop
 • شماتیک وجوه حوضچه که شامل خالی و پر بودن داکت ها و کابل های عبوری از داکت ها میباشد.
 • گزارش کابل که تمام سرویس گیرنده ها به تفکیک کر و نیز تعداد کر پر و خالی را نمایش میدهد .
 • شماتیک داکت های یک کانال که وضعیت داکت های کانال که شامل پر و خالی بودن داکت و همچنین کابل عبوری از داکت را نمایش دهد .
 • امکان جانمایی و مشاهده گرافیکی پچ پنل ها در کابینت ها و دسترسی شماتیک به پورت ها و وضعیت آن‌ها به همراه رد یابی هر کدام از پور ت ها
 • امکان رد یابی یک کر در یک کابل بصورت دو‌طرفه و نیز رد یابی یک پورت در پچ پنل
 • امکان رد یابی مسیر یک مشتری یا دستگاه‌ها ( دکل ها و دوربین ها و سرویس گیرندگان)
 • امکان فاصله یابی در گزارش ردیابی (تعیین نقطه با دادن فاصله مشخص قابل استفاده در OTDR)
 • مدیریت اطلاعات چاه های ارت روی نقشه به همراه فرم اطلاعاتی مربوطه
 • امکان Import&Export داده‌های توصیفی و مکانی با فرمت های استاندارد. مانند Geojson,SHP,Excel
 • استفاده از نقشه Background رستری و ماهواره ای بصورت آفلاین،WMS و اینترنت.
 • دارای سیستم ثبت سوابق تغییرات روی شبکه، توسط کاربران (Versioning)
 • تعیین استایل لایه ها بر اساس فیلدهای مختلف توصیفی روی نقشه با سمبل ها و رنگهای دلخواه
 • محاسبه و مشاهده مختصات، طول، ومساحت برای عوارض لایه ها.
 • امکان تولید و چاپ شناسنامه برای کلیه اجزای شبکه
 • امکان جستجوی ساده و پیشرفته و ترکیبی از کلیه فیلدهای کلیه لایه ها
 • امکان ترسیم لایه های نقطه ای و خطی و ناحیه ای برای ویرایش لایه ها و ترسیم از طریق نقاط مختصات دقیق نقشه برداری
 • امکان بروز رسانی داده‌های مکانی از طریق ارتباط با بانک اطلاعاتی خارجی
 • کار با مختصات های UTM, LATLONG , همچنین مختصات محلی
 • امکان چاپ بخشی از نقشه به همراه علامت های مقیاس و شمال نقشه
 • امکان یافتن مختصات مشخصی از نقشه
 • امکان گرفتن گزارش از کلیه اجزایی که در یک ناحیه داده شده موجودند ( گزارش استعلام حقاری)
 • امکان محاسبه طول و محیط ومساحت خطوط و نواحی ترسیم شده در نقشه
 • امکان وارد کردن موقت نقشه های شیپ فایل و یا GeoJson و مشاهده روی نقشه
 • جستجوی ساده و پیشرفته اطلاعات توصیفی لایه ها در محیط نقشه بر اساس تمام داده‌های وارد شده به سیستم
 • امکانات ویرایش پیشرفته مانند UNION-SPLIT,..
 • مشاهده اطلاعات توصیفی و نقشه کنار همدیگر بصورت تکی و تجمیعی
 • امکان Label گذاری روی نقشه برای کلیه اجزای شبکه با استفاده از یک یا چند فیلد
 • مشاهده کرهای استفاده نشده (تت) در یک کابل یا مسیر
 • قابلیت استفاده در موبایل به صورتWPA و مدیریت لایه ها و فرم‌ها برای کاربران بیرونی مانند پیمانکاران نگهداری شبکه
 • امکان کار با GPS موبایل برای نقطه زنی عوارض نقطه ای و پیدا کردن خودکار محل جاری
 • مستند سازی تصاویر اجزای شبکه با استفاده مستقیم از دوربین گوشی.
 • امکان تعریف چارت سازمانی و نقش ها و گروه ها و کاربران در سیسیتم
 • امکان اعطای مجوز دهی پیشرفته نقش محور به کلیه اجزای برنامه
 • امکان اعطای مجوز به فرم ها و فیلدهای لایه های مختلف نقشه
 • امکان مشاهده لاگ برای کلیه عملیات کاربران
 • تعریف و ترسیم طرح ها و مشاهده آن روی نقشه با رنگ دیگر برای کلیه اجزای شبکه
 • تعریف کالاها و قیمت های مربوطه برای برندها و مشخصات مختلف اجزای شبکه
 • تعریف عملیات های مختلف برای طرح به همراه قیمت های مربوطه (مثلاً نصب کابینت، حفاری و..)
 • امکان حذف کلیه اجزای یک طرح اجرا نشده به صورت یکجا
 • تبدیل بخشی از طرح یا کل آن به وضع موجود
 • استخراج لیست مشخصات اجزای طرح.(BOM) به صورت کالایی و عملیاتی
 • امکان دادن طرح بری طرح های کانالی و کابلی
 • گزارش از طرح های مختلف بصورت مجزا و یا یکپارچه از منظر ریالی و اجرا شده و نشده
 • قابلیت بروز رسانی قیمت های کالاهای استفاده شده در هر زمان
 • قابلیت تغییر یک کالا در کل طرح با کالای دیگر بصورت خودکار (مثلاً تعویض کابل یک کارخانه با کارخانه ای دیگر)
 • قابلیت مجوز دهی به طرح ها از حیث مشاهده و ویرایش و حذف
 • اخذ گزارش مسیر های آزاد برای کمک گیری به طراحی /li>
 • تعیین عنوان دارایی در تعریف کالاها برای هر یک از دارایی‌ها
 • تعیین تاریخ و شماره سریال و شماره اموال منحصر به فرد دارایی، در هنگام اضافه کردن به سیستم
 • قابلیت مدیریت چرخه ایجاد، انتقال و خروج از چرخه برای کلیه دارایی‌های شبکه
 • قابلیت انتقال دارایی از یک مکان به مکان دیگر و نگهداری سابقه مربوطه ( مثلاً اگر یک سویچ از یک کابینت به کابینت دیگری منتقل شود سوابق مکانی و سرویس آن قابل رد گیری میباشد)
 • گزارش گیری از موجودی دارایی‌های در حال کار و از رده خارج شده به تفکیک مناطق
 • امکان اسقاط کردن یک دارایی از سیستم
 • مدیریت اسناد و مدارک دارایی ها از طریق الصاق تصاویر و سایر مدارک هم از خود برنامه و هم از طریق نسخه موبایل
 • امکان طبقه بندی اسناد و مدارک و مجوز دهی برای ورود و خروجی گرفتن از مدارک
 • مدیریت قراردادهای مربوط تهیه و یا سرویس دارایی‌ها
 • بانک اطلاعاتی مشاورین، تهیه کنندگان و پیمانکاران برای استفاده در چرخه عمر دارایی ها
 • قابلیت ارایه دو فرایند رفع خرابی و هم چنین سرویس دوره ای برای اجزای شبکه
 • فرایند کارتابل محور برای رفع خرابی شامل درخواست و تأیید درخواست و عملیات رفع خرابی
 • تکمیل گزارش رفع خرابی توسط پیمانکار یا سرویسکار با تمام جزییات کالاهای بکار رفته و تصاویر قبل و بعد از رفع خرابی
 • قابلیت بومی سازی فرایند رفع خرابی برای سازمان های مختلف
 • گزارش مدیریتی رفع خرابی به تفکیک مناطق و اجزای شبکه با تعیین رنج تاریخ خرابی
 • تعریف پیمانکاران سرویس دوره ای و اختصاص مناطق و محدوده های سرویس دوره ای برای آن‌ها
 • تعریف دوره های سرویس مانند ماهانه و فصلی و اجزای قابل سرویس در آن دوره
 • فرایند سرویس دوره ای شامل انجام سرویس و تأیید ناظر منطقه و ناظر سازمان
 • امکان تأیید و عدم تأیید تمام یا بخشی از سرویس دوره ای اجزای شبکه یا تأیید به شرط سرویس در دوره بعدی
 • تعریف پایه چک لیست های سرویس دوره ای برای کلیه اجزا و ثبت ملاحظات و تخصص های لازم برای سرویس
 • مشاهده تمام سرویس های دوره ای و رفع خرابی های یکی از اجزای شبکه از طریق نقشه یا رکورد متناظر
 • امکان مشاهده اجزای سرویس شده مانند حوضچه ها در نقشه با رنگ بندی مختلف
 • گزارش از سرویس های دوره ای به تفکیک مراحل فرایند وپیمانکار و همچنین دوره سرویس
 • گزارش از سرویس های دورهای به تفکیک تعداد آیتمهای چک لیست تأیید شده یا نشده و به تفکیک پیمانکار و دوره سرویس
 • تعریف گیرنده ها و فرستنده های FTTX از قبیل OLT, ONT
 • تعیین تعداد کارت ها و پورت ها و سایر مشخصات مربوط به OLT
 • امکان جانمایی انواع FAT هادر روی نقشه برای توزیع فیبر ها
 • جانمایی انواع SPLITER ها در داخل کابینت ها بصورت Indoor,Outdoor
 • امکان ایجاد اتصالات یک به چند در کابل ها و پج پنل ها به صورت گرافیکی از طریق اسپلیتر
 • امکان ردیابی یک کر و مشاهده تمام سرویس گیرندگان آن روی نقشه
 • امکان ردیابی یک‌طرفه و دو‌طرفه اجزای PON و مشاهده نتایج روی نقشه
 • مدیریت دارایی اجزای شبکه FTTX شامل تجهیزات اکتیو و پسیو مربوطه
 • امکان استفاده از تجهیزات WDM در سیستم FTTX
 • گزارش گیری از سرویس گیرندگان FTTX به تفکیک منطقه و یا دستگاه سرویس دهنده
 • تعیین محل های انتهایی سرویس و DropCable ها
 • امکان ثبت نتایج OTDR برای تست شبکه
 • مدیریت مشتریان FTTX و سرویس های ارایه شده به آن‌ها
 • گزارش گیری از مشتریان به تفکیک مناطق و نوع سرویس دهی به آن‌ها
 • کنترل متراژی و تعدادی کابل های اسپلیت شده از کابل اصلی
 • امکان سرویس دهی به سیستم Billing مشتریان