نرم افزار ممیزی املاک

;

نرم افزار ممیزی املاک

دانلود کاتالوگ
 • مدیریت فرم های ممیزی اعم از عرصه، ساختمان، آپارتمان ، کسب و پیشه و بلوک
 • مدیریت فرم های ممیزی اعم از عرصه، ساختمان، آپارتمان ، کسب و پیشه و بلوک
 • امکان طراحی گزارش های فرم های مربوطه
 • مدیریت فیلدهای فرمها و امکان افزودن و ویرایش فیلدهای مربوطه
 • دارای ماجول GIS برای مدیریت اطلاعات مکانی ممیزی
 • امکان طراحی گزارش مانند برگ تشخیص ممیزی بصورت دسته ای
 • امکان وارد کردن اطلاعات ممیزی بصورت رکوردی و دسته ای
 • امکان وارد کردن اسناد ممیزی هر ملک بصورت اسکن شده به اطلاعات هر عرصه
 • امکان طبقه بندی اطلاعات هر ملک به تفکیک فرمها
 • امکان تجمیع اطلاعات پرونده ها بر اساس نتایج جستجوی فیلدهای ممیزی
 • امکان تایید فرمها توسط کارفرما، عامل چهارم و منطقه و ناظر
 • امکان آمارگیری از املاک ممیزی شده به تفکیک منطقه و حوزه و بلوک ها
 • امکان تولید نمودارهای مدیریتی برای کنترل پروژه ممیزی
 • امکان مشاهده پیشرفت کار پیمانکار ممیزی بر اساس تعداد پرونده ممیزی شده به تفکیک فرمهای ممیزی
 • گزارش فرمهای دریافتی از پیمانکار به تفکیک فرمها برای تایید صورت وضعیت ارایه شده پیمانکار
 • کنترل مرحله به مرحله فرمها و روند کار بر اساس فرآیند از قبل تعیین شده مانند ممیزی میدانی، GIS Ready نقشه، چاپ و توزیع برگ تشخیص
 • دارای سیستم GIS برای ورود اطلاعات مکانی شهرها و گزارش و تحلیل مکانی
 • امکان طراحی فرم و فیلدهای مورد نیاز برای تجمیع اطلاعات
 • امکان طراحی گزارش توسط برنامه برای گزارشات خاص که در سیستم دیده نشده است
 • امکان آرشیو کلیه مستندات و طبقه بندی اطلاعات در قالب ضمایم داده های وارد شده
 • پشتیبانی از ساختار درختی برای طبقه بندی اطلاعات
 • دسترسی به کلیه قسمتهای سیستم از طریق web based
 • طراحی یکپارچه ماژول QGis(نوار ابزار ها) با نرم افزار آرمکس
 • اتصال به سرور WebGIS و خواندن اطلاعات مکانی بر اساس فیلترهای ورودی
 • سمبل گذاری و برچسب گذاری اتوماتیک در زمان بارگذاری اطلاعات مکانی از سرور
 • ذخیره عرضه(ملک) تغییر داده شده به سرور با کلیک روی آیکون مربوطه در نوار ابزار
 • امکان انجام عملیات های مختلف روی یک ملک مانند تجمیع، تفکیک و ... و ذخیره اتوماتیک در سرور
 • امکان طراحی عارضه جدید و ذخیره در سرور
 • دسترسی به سرویس گزارشات (Report Service) و امکان مشاهده گزارشات ملک انتخاب شده
 • دسترسی به فرم ورود اطلاعات نرم افزار آرمکس و امکان ثبت و ویرایش اطلاعات توصیفی عارضه انتخاب شده